พันธกิจของเรา คือการพัฒนาภาคสังคมไทย
ด้วยการรับ "บริจาคความสามารถ"
และส่งมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมของประเทศ

"บริจาคความสามารถ (Pro Bono) คืออะไร?"

กระบวนการแบบ Pro Bono เป็นอย่างไร

อ่านต่อ

โครงการที่น่าสนใจ : "คนกล้าคืนถิ่น"

มุ่งแก้วิกฤตเกษตรกรยากจน ชุมชนอ่อนแอโดยสร้างต้นแบบการใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเอง

อ่านต่อ

"บริจาคความสามารถ สร้างสังคมอย่างยั่งยืน"

กระบวนการบริจาคความสามารถ (Pro Bono) นั้นสำคัญอย่างไรและทำไมคุณถึงควรเข้าร่วม

อ่านต่อ

โครงการที่น่าสนใจ : "Global Impactor"

ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจสำหรับวิสาหกิจสตรีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านต่อ

"บริจาคความสามารถ ช่วยเหลือสังคมไทยได้อย่างไร"

องค์กรเพื่อสังคมต่างต้องการทักษะจากภาคเอกชน

อ่านต่อ

ร่วมกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้า เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

อ่านต่อ